Het fort Sint-Andries is een voormalig militair fort tussen Maas en Waal bij Heerewaarden. Het werd tijdens het Beleg van Zaltbommel (1599) in opdracht van Francesco de Mendoza gebouwd door Andreas, kardinaal van Oostenrijk. Deze was de zoon van Aartshertog Ferdinand, zoon van Ferdinand. Hij nam tijdelijk het stadhouderschap waar, toen Albertus voor zijn huwelijk met Isabella naar Spanje was gegaan. Andreas werd tijdens de bouw geholpen door zijn broer, de markgraaf van Burgau, en hertog Maurits van Saksen.

Het fort had de vorm van een vijfhoek. De Spanjaarden kozen juist deze plaats omdat ze van hieruit een perfect uitzicht over het rivierengebied hadden. De bastions kregen de namen: Austria, Burgau, Saksen, Arragon, en Velasco. Binnen het fort werd een kapel gebouwd welke werd gewijd aan de apostel Andreas schutsheer van het Bourgondisch kruis. De bouw van het fort ging gepaard onder voortdurende aanvallen van Maurits van Oranje welke uiteindelijk een halve maan opwierp bij het nabijgelegen Heerewaarden op 4 juni van dat jaar. De halve maan was amper gereed toen Mendoza 3000 ervaren soldaten stuurde om Maurits te verjagen. Deze vielen de halve maan zo fanatiek aan, dat ze bijna de overwinning behaalden. Doordat er tijdig versterkingen kwamen voor de Staatsen wist Maurits de halve maan te behouden en de Spanjaarden daarna met een verlies van 300+ doden terug te slaan. De schermutselingen bleven de maanden daarna aanhouden, en intussen liet Maurits schansen aanleggen om de bezetting op het fort in bedwang te houden. Mendoza zat intussen niet stil en had 2000 soldaten en 13 kanonnen in stelling gebracht. Door deze patstelling plunderden zowel Spaanse als Staatse troepen in de tussentijd het Brabantse land, waar de bevolking veel onder te lijden had.

Op 16 februari 1600 sloeg de Waalse en Duitse bezetting op St. Andries aan het muiten, wegens een soldijachterstand van drie jaar. Zij verjoegen de officieren en hun gezinnen, en plunderden het gouverneurshuis. Maurits hoorde van de muiterij en zag hierin een buitenkans om het fort in te nemen. Echter dat zou anders blijken. Het Fort Crèvecoeur werd eerst belegerd welke bij verdrag op 24 maart overging in Staatse handen. Een groot deel van de bezetting nam daarna dienst bij het Staatse leger. Varambon trachtte met 500 bourgondische soldaten nog een ontzet uit te voeren, maar werd terug hard terug geslagen en verloor daarbij 250 man. De bezetting op het fort St. Andries was echter 2000 man sterk gaf zich ondanks de muiterij niet over. Maurits moest vanaf 26 maart daarop het fort belegeren. In april kwam er een tweede poging tot ontzet, ditmaal van Velasco welke ook met succes door Maurits werden afgelagen en tevens Batenburg had ingenomen. Intussen waren er al een maand beschietingen op St. Andries en begon de honger toe te slaan, en gingen de belegerden in onderhandeling. Voor een bedrag van 500.000 gulden zouden ze het fort overdragen. Maurits bood echter 125.000 gulden. Dit weigerden de belegerden, dus het beschieten begon weer opnieuw. Nadat Maurits met de aanleg van approches was begonnen en op 8 mei stormbruggen gereed had staan, wilden de belegerden weer onderhandelen. Zij wilden akkoord gaan met de aangeboden 125.000 gulden, naar ook in dienst treden van Frederik Hendrik van Oranje, als “Nieuwe Geuzen”. Maurits ging akkoord. En zo kwam het fort uiteindelijk in Staatse handen. Een woedende Mendoza verklaarde de “Nieuwe Geuzen” als meinedige verraders vogelvrij.

In 1812 werd dit fort vervangen door een nieuw fort dat een paar honderd meter meer naar het westen werd gebouwd. Dit nieuwe fort werd Nieuw Fort St. Andries genoemd. Het Nieuw Fort St. Andries is een voormalig militair fort tussen Maas en Waal bij Heerewaarden. Het dateert uit 1812 en werd gebouwd ter vervanging van het Fort St. Andries uit 1599.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd in het fort een kleine afdeling van de Duitse Luftwaffe gestationeerd. Later in de oorlog bezetten troepen van de 712e Duitse Infanteriedivisie het fort. In april 1945 werd het fort door de Duitsers opgeblazen, nadat de Engelse Royal Marines vanuit Kerkdriel en het Belgische 2e Bataljon Fusiliers vanuit Heerewaarden een aanval op het fort hadden ingezet. Op de Waaldijk staat het Hadwin & Stopher Memorial, een oorlogsmonument voor de gevallen soldaten.