“Als je een stem in je hoort zeggen “je kan niet schilderen”, ga dan vooral schilderen, en die stem zal zwijgen. “- Vincent Van Gogh

“If you hear a voice within you say “you cannot paint,” then by all means paint, and that voice will be silenced.” – Vincent Van Gogh